نويسنده: zahedansdp تاريخ: 26-11-1397, 17:01 بازديدها: 728 نظرات: 0
  انتخابات تشکل های غیردولتی افراد دارای معلولیت در گروه معلولین جسمی حرکتی به منظور انتخاب نماینده شبکه های ملی مردم نهاد در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و نیز عضویت در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون در مورخه 1397/11/16 با حضور دکتر نحوی نژاد معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان تشکل های غیردولتی در گروه جسمی حرکتی سراسر