نويسنده: zahedansdp تاريخ: 10-05-1399, 20:53 بازديدها: 69 نظرات: 0
ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را