اخبار | تارخ ارسال : 3-08-1399, 17:06 | 98 بار بازدید شده

آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی
دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی
جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی
شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی
شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد


برچسب ها برچسب ها: