اخبار | تارخ ارسال : 3-08-1399, 17:06 | 780 بار بازدید شده

آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی
دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی
جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی
شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی
شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد


برچسب ها برچسب ها: