اخبار | تارخ ارسال : 12-09-1399, 22:11 | 812 بار بازدید شده

در روز جهانی معلولین آقای دکتر عبدالقادر پربار شهردار کلان شهر زاهدان جناب آقای دکتر محمد نخعی قاینی را بعنوان مشاور در امور معلولین شهر زاهدان منصوب نمود. 


برچسب ها برچسب ها: