اخبار | تارخ ارسال : 18-09-1397, 23:51 | 702 بار بازدید شده

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعاونی مسکن معلولین زاهدان روز پنجشنبه مورخ 1397/09/15 در محل مجتمع مسکونی پارسه با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور جلسه:

1) گزارش کتبی عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل توسط نماینده ی هیئت مدیره قرائت و مورد تصویب اعضای حاضر قرار گرفت.

2) گزارش کتبی عملکرد بازرسین توسط نماینده ی بازرسین قرائت و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

3)صورتهای مالی تا پایان 96/12/28 توسط نماینده ی شرکت تعاونی قرائت و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

مصوبات:

در خصوص تعیین و تکلیف اعضای بدهکار و تصمیم گیری و تعیین مبلغ واریزی اعضا در خصوص اقدامات پایان کار و روند گرفتن اسناد مالکیت و همچنین تعیین خط و مشی آینده شرکت تصمیمات ذیل مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

1) مصوب گردید قیمت تمام شده ی واحدهای بلوک 1تا4 واریزی اعضا 35میلیون تومان و بلوک 4 تا 8 که لوله کشی پکیج، درب ضد سرقت وسرامیک کف طرح چوب و درب های داخلی شرکت آلدورا نصب گردیده است قیمت تمام شده 38 میلیون تومان می باشد.

2) مصوب گردید اعضای بدهکاری که تا پایان سال 96 با شرکت تعاونی علیرغم تذکرهای متعدد کتبی تصفیه ننموده اند و بدهی آنان از یک میلیون تومان بیشتر می باشد به میزان 5 میلیون تومان جریمه گردند و نامبردگانی که در مجامع قبلی نیز جریمه دیر کرد دارند موظفند در مجموع دو مبلغ مصوب شده را پرداخت نمایند.

3) مصوب گردید با توجه به تذکرات کتبی متعدد به دو عضو 1) یحیی کیخواه نژاد 2) راضیه کیخواه نژاد و عدم جوابگویی نامبردگان با توجه به اینکه بالغ بر یکسال از تحویل واحدها گذشته است نامبردگان از عضویت تعاونی عزل و نسبت به جایگزینی آنان اقدام گردد.

4) مصوب گردید با توجه به هزینه های لازم جهت پرداخت عوارض به شهرداری، کمیسیون ماده صد، نظام مهندسی، مسکن و شهرسازی، مالیات، تأمین اجتماعی، و اداره ثبت و اسناد مقرر گردید هر عضو موظف است علی الحساب مبلغ 30/000/000 ريال بمدت یکماه از تاریخ مجمع واریز نماید تا در فرصت باقیمانده مدیر عامل بتواند اقدامات لازم را در خصوص مراحل گرفتن سند مالکیت انجام دهد در غیر اینصورت به میزان هر ماه تأخیر مبلغ 5/000/000ریال اضافه میگردد و در صورتیکه تا پایان سال سند مالکیت اخذ نگردد معافیت اشتراک آب و فاضلاب ابطال میگردد و اعضا موظفند هزینه اشتراک آب و فاضلاب را پرداخت نمایند و در صورتیکه اقلیت اعضا در موعد مقرر یکماه تا تاریخ 1397/10/15مبلغ تعیین شده را واریز نمایند ولی اکثریت اعضا واریز ننمایند و  اسناد مالکیت جهت ارائه به آب و فاضلاب آماده نشود لذا مبلغ یک میلیون تومان (هزینه اشتراک آب) به اعضائیکه در موعد مقرر واریز نمایند برگشت داده می شود.

در پایان جلسه آقایان و خانمها 1- مسعود سرگلزایی بعنوان رئیس هیئت مدیره 2- ایمان شادمهری نائب رئیس هیئت مدیره 3- علی راشکی قلعه نو منشی هیئت مدیره

و آقای سعید عطایی بعنوان بازرس تعاونی مسکن معلولین به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.


برچسب ها برچسب ها: