اخبار | تارخ ارسال : 16-11-1397, 17:23 | 632 بار بازدید شده

 

من با که گويم اين که بهارم خزان شده
ماهم به خاک تيره غربت نهان شده
بانوي بي نشان که به هرسو نشان ز اوست
رفت از برم به قامت همچون کمان شده


برچسب ها برچسب ها: