اخبار | تارخ ارسال : 20-10-1398, 17:11 | 302 بار بازدید شده

در پی سفر دو روزه جناب آقای دکتر علی همت محمودنژاد مشاور محترم ریاست بهزیستی کشور ،آقای دکتر کامران عاروان رئیس هیئت مدیره شبکه معلولین جسمی حرکتی کشور و هیئت همراه به استان سیستان و بلوچستان با تشکلهای معلولین سیستان و بلوچستان نشست تخصصی درراستای بررسی مشکلات معلولین و راهکارهای موجود در استان برگزار گردید

 

 ابتدای این نشست  با خوشامدگویی مدیر کل محترم بهزیستی استان جناب آقای دکتر جهان تیغ خدمت میهمانان و تشکلهایی که از سراسر استان حضور یافتند شروع گردید ایشان مشکلات تخصصی استان سیستان وبلوچستان با توجه به شرایط جغرافیایی وبالا بودن هزینه ها وسرانه ارائه خدمات به معلولین را اشاره نمودند. در ادامه نشست جناب آقای مهندس هاشمزهی معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان مشکلاتی که در حوزه معلولین و استان وجود داشت به سمع و نظر میهمانان جلسه رساندند. این جلسه که به مدت 4 و نیم ساعت طول کشید تمامی نمایندگان تشکلهای حاضر در جلسه که بالغ بر 30 نفر حضور داشتند در یک محیط گرم و صمیمانه مشکلات معلولین را در استان پهناور سیستان و بلوچستان مطرح نمودند وجناب آقای دکتر محمودنژاد به تک تک سوالات و موارد مطرح شده پاسخگو بودند در انتهای جلسه جناب آقای دکتر محمد نخعی رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان ضمن تشکر از حضور ارزشمند مشاور محترم ریاست بهزیستی کشور و رئیس هیئت مدیره شبکه معلولین جسمی حرکتی کشور موارد ذیل رابرای استان سیستان و بلوچستان خواستار شدند.

1- با توجه به وسعت جغرافیای و پهناوری استان سیستان و بلوچستان خواستار افزیش سرانه معلولین در بودجه بهزیستی کشور برای سیستان و بلوچستان شدند.

2- با توجه به مشکلاتی که معلولین ضایعه مغزی دارند این دسته از معلولین نیز خدمات و هزینه های پرستاری مشابه معلولین ضایعه نخاعی در سطح کشور دریافت نمایند.

3- بهزیستی کشور و استان در راستای حمایت از تشکلهای تخصصی معلولین (جسمی حرکتی، ناشنوا، نابینا، ذهنی و ...)بخصوص در شهرستانهایی که فاقد این تشکلها می باشند حمایت همه جانبه داشته باشند و روسای شهرستانها تشکلهای معلولین را بعنوان بازوان اجرایی خود ببینند.

4- در خط مشی ها و برنامه های آینده و تحول گرای سازمان بهزیستی از ظرفیتهای تشکلهای معلولین در سراسر کشور استفاده مطلوب شود.

5- پیگیری مشکلات متناقض آیین نامه های داخلی برخی از وزارت خانه مثل وزارت نیرو که متاسفانه در خصوص واگذاری انشعاب آب که براساس مصوبه هیئت وزیران میبایست یک انشعاب رایگان به هر فرد معلول برای یک مرحله تعلق گیردولی شرکت آب و فاضلاب منوط بر سند مالکیت این امر را قرار داده و ابتدای تحویل مسکن بدون انشعاب آب و فاضلاب امکان پذیر نمی باشد با عنایت به اینکه این مشکلات را در بحث انشعاب برق نداریم خواستار پیگیری جدی ازطریق شبکه معلولین کشور در خصوص انشعاب رایگان آب و فاضلاب برای معلولین با معرفی نامه بهزیستی شدند.

 این نشست ساعت 14:30 با صرف پذیرایی ناهار به پایان رسید .هئیت مدیره جامعه معلولین سیستان وبلوچستان ازروابط عمومی سازمان بهزیستی استان ،تدارکات ،معاونت امور توانبخشی،مدیرکل محترم بهزیستی استان وجناب دکتر محمودنژاد مشاور محترم ریاست بهزیستی کشور نهایت تقدیر وتشکر را دارد.


برچسب ها برچسب ها: