اخبار | تارخ ارسال : 10-12-1398, 20:11 | 233 بار بازدید شده

پیرو تصمیم اعضای محترم شورای اسلامی شهر زاهدان آقای ابراهیم خاشی جمالزهی بعنوان مشاور در امور معلولان شورای اسلامی شهر زاهدان منصوب گردید.

 


برچسب ها برچسب ها: