اخبار | تارخ ارسال : 27-02-1399, 18:49 | 301 بار بازدید شده

 

قرآن به

جز از وصف علي آيه ندارد
ايمان به جز ازعشق علي پايه ندارد
گفتم بروم سايه لطفش بنشينم
گفتا كه علي نور بود سايه ندارد .


برچسب ها برچسب ها: