اخبار | تارخ ارسال : 13-03-1399, 23:02 | 293 بار بازدید شده

 

امام راحل، آن روح الله بود كه با عصا و يد بيضاى موسوى و بيان فرمان مصطفوى به نجات مظلومان كمر بست.
نخست فرعون هاى زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نـور اميد روشن ساخت


برچسب ها برچسب ها: