اخبار | تارخ ارسال : 12-04-1399, 19:20 | 178 بار بازدید شده

ای پسر فاطمه، نور هدی
سبزترین باغ بهار خدا
با تو دل از غصه رها می شود
پاکتر از آینه ها می شود
ای گل گلزار خدا، یا رضا
آینه ی قبله نما یا رضا


برچسب ها برچسب ها: