اخبار | تارخ ارسال : 26-12-1399, 20:53 | 618 بار بازدید شده

با توجه به اینکه افرادی که در مراکز مراقبتی و شبانه‌روزی هستند علی الخصوص سالمندان عزیز، نسبت به عموم‌ جامعه بیشتر در معرض آسیب و خطر هستند با پیگیریهای مستمر معاونت محترم توانبخشی بهزیستی سیستان و بلوچستان و با همکاری علوم پزشکی استان سالمندان مرکز شبانه روزی حبیب ابن مظاهر و کلیه پرسنل این مرکز در مجموع به تعداد 25 نفر برای اولین بار در شهرستان زاهدان واکسینه شدند.


برچسب ها برچسب ها: