اخبار | تارخ ارسال : 1-05-1399, 21:04 | 208 بار بازدید شده

توزیع مرحله سوم سبد مواد غذایی (پروتئینی) به معلولین عزیز با مشارکت بنیاد احسان

ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره)


برچسب ها برچسب ها: