اخبار | تارخ ارسال : 23-07-1400, 17:45 | 51 بار بازدید شده

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد. این روز بر تمامی روشن دلان عزیز ایران اسلامی مبارک باد.


برچسب ها برچسب ها: